امتیاز 4 از 5
دنبال کنندگان 175000 نفر
رنج سنی مخاطبان 20-45
مخاطبان خانم 30 %
مخاطبان آقا 70 %
خانواده

محل سکونت: آمل