کمپین Logitech - Doodle

Logitech - Doodle
  • نوع انتشار محتوا: پست
  • نوع محتوا: عکس
  • تاریخ اجرا: 1397/11/6 تا تاریخ 1397/11/13
  • ساعت انتشار: 9:00 pm تا ساعت 10:00 pm
  • هشتگها: #ماوس #لاجیتک #ماوس_لاجیتک #اسپیرو

این کمپین از سمت شرکت اسپیرو (نماینده رسمی برند لاجیتک در ایران) با هدف معرفی موس‌های رنگی و با کیفیت لاجیتک برگزار می‌شود.
نیازی به حضور بسته بندی محصول در تصاویر نیست و حضور خود محصول کفایت می‌کند. خوش رنگ و لعاب بودن عکس و همچنین هماهنگ بودن فضای عکس از نظر رنگی و زیبایی شناختی با طرح ورنگ محصول الزامی است.