امتیاز 4 از 5
دنبال کنندگان 127000 نفر
رنج سنی مخاطبان 20-45
مخاطبان خانم 30 %
مخاطبان آقا 70 %
آشپزی

محل سکونت: تهران